روابط عمومی‌ها پویایی و انعکاس عملکرد سازمان‌ها به مردم است مهدی محمدی، در جلسه روابط عمومی‌ها، اظهار داشت: روابط‌عمومی به‌عنوان پیشانی دستگاه‌ها باید راهنمای خوب مردم باشد و سرویس مناسب به ارباب‌رجوع ارائه دهد و از این طریق بخشی از کار و مسئولیت رئیس اداره را به عهده بگیرد .

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از مازندران ،مهدی محمدی، در جلسه روابط عمومی‌ها، اظهار داشت: روابط‌عمومی به‌عنوان پیشانی دستگاه‌ها باید راهنمای خوب مردم باشد و سرویس مناسب به ارباب‌رجوع ارائه دهد و از این طریق بخشی از کار و مسئولیت رئیس اداره را به عهده بگیرد .

روابط عمومی‌ها پویایی و انعکاس عملکرد سازمان‌ها به مردم است

وی ضمن تقدیر از خبرنگاران قائم‌شهری که صادقانه امر اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهند، اظهار داشت: روابط عمومی‌ها

اخبار و عملکرد ادارات خود را در اختیار رسانه‌های فعال قرار دهند و از همکاری با کانال‌های مجازی

و کسانیکه صلاحیت ندارند،خودداری کنند .

وی بابیان اینکه برخی از فضاهای مجازی دارای مجوز نبوده و قابل‌اعتماد نیستند، افزود: مجموعه اقدامات و عملکرد خود

را به‌صورت آنلاین فرماندار قائم‌شهر، تصریح کرد: از نقد نترسید، چراکه این امر موتور فعالیت دستگاه‌ها را به حرکت در می آورد

و البته توقع همگان از روابط عمومی‌ها پویایی و انعکاس عملکرد سازمان‌ها به مردم است .