جعفر دریس به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جعفر دریس پیش از این مسئولیت رئیس اداره ارتباطات و رسانه، کارشناس مسئول تبلیغات و انتشارات روابط عمومی و اموربین الملل و همچنین کارشناس برنامه ریزی و مطالعات راهبردی سازمان منطقه آزاد اروند را عهده دار بود که با حکمی از سوی مدیرعامل این سازمان، به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی منصوب شد.

پیش از این انتصاب، سروش شریفی مدیریت روابط عمومی را بر عهده داشت.