مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود در توییتر خبری خوب به مردم داد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از عصر پویا، مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات در توئيتي نوشت: تعداد روستاهايي كه به اينترنت متصل شدند از تعداد روستاهايي كه سيگنال صدا و سيما را در دريافت مي كنند پيشي گرفته است. قرار بود هرجا دانش آموزان به شاد دسترسي ندارند، تلويزيون جايگزين شود.

نويد آن كه تا پايان امسال همه روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كشور به اينترنت متصل مي شوند. مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات در توئيتي از تعداد بالاي روستاهاي اينترنت دار خبر داد.

مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات در توئيتي نوشت: تعداد روستاهايي كه به اينترنت متصل شدند از تعداد روستاهايي كه سيگنال صدا و سيما را در دريافت مي كنند پيشي گرفته است. قرار بود هرجا دانش آموزان به شاد دسترسي ندارند، تلويزيون جايگزين شود. وي در ادامه نوشت: نويد آن كه تا پايان امسال همه روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار كشور به اينترنت متصل مي شوند.