دبیرکل جبهه ایستادگی در احکام جداگانه ای مدیر روابط‌عمومی و ارتباطات، سخنگو و رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی ایران اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، دبیرکل جبهه ایستادگی در احکام جداگانه ای مدیر روابط عمومی و ارتباطات، سخنگو و رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی ایران اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش شارا به نقل از خبرگزاری فارس، عبدالحسین روح الامینی دبیرکل جبهه ایستادگی در احکام جداگانه‌ای مدیر روابط عمومی و ارتباطات، سخنگو و رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی ایران اسلامی را منصوب کرد.

برپایه این خبر، سید سعید رئوفی به عنوان رئیس ستاد انتخابات، مهدی وکیل پور به عنوان سخنگو و محسن حسین پور به عنوان مدیر روابط عمومی و ارتباطات جبهه ایستادگی ایران اسلامی منصوب شدند.