واحد حراست شرکت برق منطقه ای خوزستان انبار مربوط به سیم های آلومینیومی مسروقه خطوط انتقال برق فشار قوی را کشف کرد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، در ادامه پیگیری ها و تلاش های واحد حراست شرکت، مقادیر زیادی سیم آلومینیوم مسروقه خطوط فشار قوی برق در یک انبار کشف شد. همچمنین در این انبار مقادیر زیادی از لوله های نفتی سرقتی متعلق به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز کشف و ضبط گردیده است.
در انبار کشف شده ده ها تن سیم آلومینیوم و لوله های مسروقه نفتی وجود داشت.
در این رابطه دو نفر مالخر دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد.