به موجب ابلاغی از سوی حسین قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل سرپرست دفتر روابط عمومی این شرکت منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صنعت برق، به موجب ابلاغی از سوی حسین قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع  برق استان اردبیل رویا اللهقلی پور به عنوان “سرپرست دفتر روابط عمومی ” منصوب شد.

در این ابلاغ چنین آمده است.

بسمه تعالی

خانم رویا اللهقلی پور

با سلام:

نظر به شایستگی و توانمندی جنابعالی و به استناد مصوبه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران ونامه شماره ۹۹/۱۱۳/۴۶۶ مورخه ۹۹/۹/۱۰ مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر، بدینوسیله به موجب این ابلاغ از تاریخ ۹۹/۰۹/۱۲ به عنوان «سرپرست دفتر روابط عمومی» تعیین می‌گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعالی و با همت، درایت و پشتکار خود و با برنامه ریزی و اجرای اقدامات اثر بخش در راستای تحقق اهداف و رسالت سازمان موفق و موید باشد.