مدیرکل بهزیستی استان کردستان «عارف رحیمی» را به سمت مسئول روابط عمومی اداره کل بهزیستی کردستان منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کردستان، سید صباح قریشی طی حکمی «عارف رحیمی» را به سمت مسئول روابط عمومی اداره کل بهزیستی کردستان منصوب کرد.

متن این ابلاغ به شرح زیر است:

جناب آقای عارف رحیمی

باسلام

     احتراماً نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول روابط عمومی این اداره کل منصوب می شوید. با توجه به رسالت بهزیستی در حوزه های مختلف انتظار می رود تحول در فرآیند اطلاع رسانی در چارچوب سیاست های سازمان با برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه ارتباطات درون و برون سازمانی، استفاده شایسته از ابزارهای نوین ارتباط جمعی جهت انتشار دستاوردهای سازمان، شفافیت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی جامعه مدنظر قرار گیرد و در همین راستا تلاش در جهت تقویت و پویایی روابط عمومی استان، هماهنگی و هم افزائی با دیگر سازمانها و تعامل مثبت بین بخشی با همکاران، معاونین و ادارات بهزیستی شهرستانها و بهره گیری از نظرات خبرگان عرصه ارتباطات و رسانه مورد تاکید واقع شود.

 توفیق روز افزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

سید صباح قریشی

مدیرکل اداره کل بهزیستی کردستان