رئیس خانه روابط عمومی ایران در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارتقاء جایگاه روابط عمومی در بانک ها شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از اطلاعات، کمیته ارتباطات خانه روابط عمومی ایران گزارش داده است، هوشمند سفیدی دربخشی از نامه ارسالی به دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به بخشنامه های متعدد دولت مبنی بر جایگاه روابط عمومی در سازمان و همچنین سخنان رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران روابط عمومی بانک ها در سال ۱۳۹۷ مبنی بر احیای جایگاه روابط عمومی در نظام بانکی آمده است: با عنایت به محتوای بخشنامه های مذکور و ارتقای سطح فعالیت های کمی روابط عمومی بانک ها در سال های اخیر، لازم است جایگاه روابط عمومی در بانک ها به «معاونت ارتباطات مدیرعامل» و «انجام وظیفه صرفاً تحت نظر مدیرعامل» ارتقا یابد.