مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) واحد جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با همکاری اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی یازدهمین نشست تخصصی نوانگار (نظرسنجی و روابط عمومی برتر) را برگزار می کند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، وابسته به جهاددانشگاهی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) واحد جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با همکاری اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی یازدهمین نشست تخصصی نوانگار (نظرسنجی و روابط عمومی برتر) را با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان ها با اهمیت و جایگاه نظرسنجی و تحقیقات افکار عمومی در توسعه سازمان برگزار می کند.
گفتنی است، این نشست دوشنبه ۲۴ آذرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت وبینار و با حضور دکتر مسعود کوثری عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مهدی رفیعی بهابادی سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) برگزار می شود.