در این نشست که با حضور همکاران اداره روابط عمومی انجام شد، علی کرم پور معاون منابع انسانی منطقه، ضمن تشکر از زحمات مریم قنبری سرپرست سابق روابط عمومی و همکاران پرتلاش ایشان، اکرم صوفی را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی معرفی کردند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، طی نشستی با حضور معاون منابع انسانی و مدیر دفتر شهردار منطقه، معارفه مدیر جدید روابط عمومی منطقه ٢٢ برگزار شد.

طبق گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲؛ در این نشست که با حضور همکاران اداره روابط عمومی انجام شد، علی کرم پور معاون منابع انسانی منطقه، ضمن تشکر از زحمات مریم قنبری سرپرست سابق روابط عمومی و همکاران پرتلاش ایشان، اکرم صوفی را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی معرفی کردند.

کرم پور در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیر جدید روابط عمومی گفت: در دوره مدیریت فعلی شهرداری منطقه ٢٢، افتخار داشته ایم تا کنون ۴۶ فراخوان برای تصدی پست های مدیریتی را اعلام و برگزار کنیم و در همه آنها سعی ما بر این بوده تا شرایط یکسان و برابر برای همه همکاران درون و برون منطقه رعایت شد.

معاون منابع انسانی منطقه ٢٢ با اشاره به روند انتخاب مدیر روابط عمومی منطقه از بین ۱۰۰ نفر شرکت کننده در فراخوان، ادامه داد: از بین تمامی شرکت کنندگان، ۱۰ نفر به اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران معرفی شدند و نهایتاً با غربالگری که بر اساس شاخص ها و مولفه های مهارت های مدیریتی روابط عمومی وجود داشت، سه نفر به شهرداری منطقه معرفی شد که برنامه های خود را به شهردار منطقه ارائه دادند و خانم صوفی با اولویت برتر به این سمت برگزیده شدند.