ربیعی ضمن تقدیر از وزیر کشور، مدیران و روابط‌عمومی وزارت کشور اعلام کرد؛ وزارت کشور از پاسخگویی به شبهات، انتقادات و هجمه های رسانه ای جزو فعال ترین دستگاهها ارزیابی شده است.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، ربیعی ضمن تقدیر از وزیر کشور، مدیران و روابط عمومی وزارت کشور اعلام کرد؛ وزارت کشور از پاسخگویی به شبهات، انتقادات و هجمه های رسانه ای جزو فعال ترین دستگاهها ارزیابی شده است.

علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت در نامه به دکتر رحمانی فضلی، از وی، مدیران و روابط عمومی وزارت کشور تشکر و قدردانی کرد.

در نامه ربیعی به وزیر کشور آمده است؛ پیرو اهداف، سیاستها و ملاحظات رسانه ای یکساله دولت که در مردادماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده و گزارش عملکردی که آن وزارتخانه در هفته دولت سال جاری به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال نموده است، دستگاه متبوع در پاسخگویی به شبهات، انتقادات و هجمه های رسانه ای جز فعال ترین دستگاهها ارزیابی شده که لازم است از جنابعالی مدیران و روابط عمومی آن وزارتخانه تشکر و قدردانی نمایم.

همچنین اشاره شده است؛ امید است در مدت زمان باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت، دیگر اهداف و سیاست های تدوین شده در پیوست رسانه ای مذکور نیز مورد توجه قرار گرفته و شاهد تقویت امید و اعتماد عمومی در جامعه باشیم.