شنیده ها حاکی از آن است علی حسن پور مدیر روابط عمومی سابق فرمانداری بافق جایگزین سعید تشکری می شود و تشکری به سنگ آهن محل کار اصلی خود باز می گردد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، خبرهای رسیده به عصر بافق حاکی از تغییر مدیر روابط عمومی فرمانداری بافق دارد. 

شنیده ها حاکی از آن است علی حسن پور مدیر روابط عمومی سابق فرمانداری بافق جایگزین سعید تشکری می شود و تشکری به سنگ آهن محل کار اصلی خود باز می گردد.