شهردار منطقه یک در دیدار با کودکان کار در طرح زمستان گرم: کودکان شهرمان با قرار گرفتن در مسیر کار سالم و مفید به حال خود و جامعه، به عنوان آینده سازان جامعه می توانند بسیار تاثیر گذار باشند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه در دیدار با کودکان کار تحت پوشش مرکز پرتو در شمال تهران که در راستای اجرای طرح زمستان گرم و اهدای لباس به کودکان با حضور سید عباس سجادی معاون فرهنگی و اجتماعی و دیگر مدیران ستادی و اجرایی این منطقه برگزار شد،با بیان مطلب فوق اظهار داشت: مرکز پرتو با توجه به احساس مسئولیت مدیریت شهری در قبال کودکان کار ایجاد شده و هدف آن حرفه آموزی و فراهم نمودن بستر لازم جهت شغلی آبرومند برای کودکانی است که به دلایل مختلف ناچار به دستفروشی و مشاغل کاذب شده اند.
وی گفت: کودکان کار از یک سو به عنوان شهروندان کوچک امروز و از دیگر سو، به عنوان آینده سازان جامعه، بر شهر و فضاهای شهری تأثیر گذار خواهند بود بنابراین لازم است که جنبه های مختلف این ارتباط دو سویه شناسایی شده و برای کاهش اثرات منفی متقابل بین شهر و این کودکان اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به نقش آموزش در ساخت آینده ای بهتر برای کودکان کار افزود: هر کدام از این کودکان پتانسیل های ویژه ی خود را دارند که در صورت توجه به‌ آن و آموزش مناسب می توانند تبدیل به مردان و زنان بزرگی در آینده شوند و شهرداری این آمادگی را دارد که در آموزش های شهروندی در کنار کودکان کار باشد.