آمار کاربران فارسی تلگرام، اینستاگرام و توئیتر توسط مرکز پژوهشی «بتا» احصا شده است که بر اساس آن تلگرام، اینستاگرام و توئیتر به ترتیب بین مردم محبوب‌تر و پراستفاده‌تر هستند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از فارس، آمار کاربران فارسی تلگرام، اینستاگرام و توئیتر اعلام شد. تلگرام، پراستفاده‌ترین و توئیتر کم‌‌استفاده‌‌ترین شبکه بین فارسی زبان‌ها است.

آمار کاربران فارسی تلگرام، اینستاگرام و توئیتر توسط مرکز پژوهشی «بتا»احصا شده است که بر اساس آن تلگرام، اینستاگرام و توئیتر به ترتیب بین مردم محبوب‌تر و پراستفاده‌تر هستند. براساس این بررسی مشخص شد که تلگرام بیش از ۴۹ میلیون کاربر ایرانی دارد.

این بستر در حال حاضر بیش از ۲ میلیون کانال دارد که در طول سال بیش از ۵۰۰ میلیون پست منتشر می‌کنند. این تعداد پست در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد نمایش به خود اختصاص می‌دهد که این نشانگر آن است که هنوز تلگرام به عنوان پیام‌رسان در کاربردهای مختلف برای کاربران ایرانی محسوب می شود.

این پیام‌رسان در کل جهان بیش از ۴۰۰ میلیون دنبال کننده دارد که در حال حاضر ۴۹ میلیون آن ایرانی هستند.

همچنین در بررسی این مرکز مشخص شد بیش از ۲ میلیون سوپر گروه فعال و پرمخاطب که سهم جدی در میان کاربران دارند و در حال حاضر در حال فعالیت هستند. پس از تلگرام، اینستاگرام دومین شبکه پراستفاده است و با بررسی مرکز پژوهشی بتا در مورد کاربران فارسی اینستاگرام مشخص شد که بیش از ۴۷ میلیون کاربر فارسی زبان در بستر اینستاگرام در حال فعالیت هستند.

این کاربران در طول یک سال بیش از یک میلیارد محتوا تولید می‌‌کنند و این بستر در جهان بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون کاربر دارد. نوع فعالیت در سطح بالای کاربری نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ پیج با دنبال کننده بیش از ۳ میلیون کاربر دارد و بیش از ۶۰۰ پیج با دنبال کننده بیش از یک میلیون در این فضا وجود دارد.

این بررسی همچنین نشان می‌دهد که توئیتر در جهان در حدود ۳۶۰ میلیون دنبال کننده دارد و در ایران بیش از ۲ میلیون کاربر دارد که در طول یک سال در حدود ۵۰۰ میلیون توئیت منتشر می‌کنند که از این تعداد ۲۰۰ میلیون ریتوئیت انجام می‌شود.

همچنین کاربران بیش از ۱.۵میلیارد لایک نسبت به توئیت‌های هم انجام می‌دهند.