این روزها که به علت شیوع ویروس کرونا٬ بیشتر افراد در خارج از محل کار مشغول فعالیت هستند جهت تولید و انتشار آنلاین محتوا٬ راه‌های متنوعی را امتحان می‌کنند. از سوی دیگر٬ کاربران با حجم زیادی از محتوا مواجه می‌شوند و در عین حال سازمان‌ها برای جلب نظر مخاطب و تغییر عادات آن‌ها به سوی آنلاین به رقابت می‌پردازند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، این روزها که به علت شیوع ویروس کرونا بیشتر افراد در خارج از محل کار مشغول فعالیت هستند جهت تولید و انتشار آنلاین محتوا٬ راه‌های متنوعی را امتحان می‌کنند. از سوی دیگر٬ کاربران با حجم زیادی از محتوا مواجه می‌شوند و در عین حال سازمان‌ها برای جلب نظر مخاطب و تغییر عادات آن‌ها به سوی آنلاین به رقابت می‌پردازند.

Courtney Beasley مدیر مارکتینگ شرکت Walker Sands متعقد است که متخصصان روابط عمومی باید با مخاطبان دقیقا جایی که هستند ارتباط برقرار کنند و سه راه کلیدی را برای یافتن کانال ارتباطی مناسب با مخاطب موثر می‌داند:

– پرسیدن

– گوش دادن
– تحقیق کردن

گرچه تحقیقات٬ پرسش و شنیدن به نظر ساده می‌آید اما نیازمند متخصصان ارتباطات است تا با روش‌های فوق تغییر رویکرد مخاطبان را رصد کند.

برخلاف گذشته که متخصصان با اطلاعات محدود از مخاطب برنامه ارتباطی را تدوین می‌کردند امروزه با طرح پرسش٬ نیازها و ارزش‌های مشتریان را شناسایی می‌کنند. اما گفتگو می بایست از شنیدن محض پاسخ ها فراتر بوده و تعامل ایجاد کند از این روی ارتباط سازمانی بخصوص در فضای شبکه‌های اجتماعی نظیر لینکدین بسیار موثر است.

در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آیا در کانال های ارتباطی کنونی امکاناتی وجود دارد که برای مخاطبان شما مناسب باشد؟

پاسخ به این پرسش نیازمند تحقبقات فراوان است چراکه بررسی و شناخت کاربرانی که در بسترهای کنونی مشغول هستند بسیار مهم است وبه شما کمک می‌کند تا از هدررفت زمان برای تحقق اهداف کسب وکار جلوگیری کنید و همچنین مخاطبان مناسب خود را بیابید.