طی حکمی از سوی اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران، مهدی کرمی به سمت رئیس اداره روابط عمومی این بانک منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، طی حکمی از سوی اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران، مهدی کرمی به سمت رئیس اداره روابط عمومی این بانک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، کرمی دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی است و پیش از این دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در حوزه های نظارتی، بانکداری جامع، روابط عمومی، طرح و برنامه، امور ارزی و فعالیت های اجرایی در صف بانک رفاه کارگران بوده است.

گفتنی است، بهرام فرهی رئیس پیشین این اداره با حکم مدیر عامل بانک به سمت مدیریت امور حوزه مدیریت و روابط عمومی این بانک منصوب شد.

محمدرضا حقیقی مدیرمسول و صاحب امتیاز پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم و همکاران این مجموعه این انتصاب بجا و شایسته که ناشی از فهم درست تخصص گرایی است را به جناب مهدی کرمی تبریک و تهنیت می گوید.