سازمان بهزیستی استان تهران در نظر دارد به استناد بند ۲ ماده ۲۶ تنظیم بخشی از مقررات دولت و بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۹/۷۰۷۰۱ مورخ ۹۹/۰۶/۲۶ معاون وزیر و ریس سازمان بهزیستی کشور، کیفیت خدمات رسانی به کودکان بی سرپرست را در بخش شیرخوارگاه با استفاده از ظرفیت های مردمی و سرمایه های اجتماعی با بهره گیری از توانمندی های بخش غیر دولتی ارتقا بخشد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از سازمان بهزیستی کشور، بدین منظور از موسسات خیریه و اشخاص حقوقی واجد الشریط ذیل  به منظور تاسیس و اداره مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست (بخش شیرخوارگاه) دعوت به همکاری می نماید:

  • موسسه متقاضی می بایست دارای پروانه تاسیس موسسه غیر انتفاعی از سازمان بهزیستی باشد.
  • دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.
  • هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی و اهداف انتفاعی نداشته باشد.
  • سابقه فعالیت مثبت و موثر در حوزه شبه خانواده داشته باشد.
  • دستورالعمل مربوطه را به طور کامل مطالعه نموده و شرایط آن را پذیرفته باشد.

کلیه موسسات غیردولتی واجد شرایط از تاریخ ۶ دی ماه ۹۹ تا پایان وقت ادارای ۲۰ دی ماه ۹۹ به صورت حضوری در خواست خود را به همراه رزومه و سوابق کاری به نشانی  خ ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه بنیسی اداره کل بهزیستی استان تهران طبقه ۵ معاونت مشارکت های مردمی ارائه و ثبت نمایند.