مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی حکمی «حبیب خراسانی» را به سمت ریاست مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از ایلنا، یکی از مهم ترین ماموریت هایی که رییس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی محول کرده، نوسازی بافت فرسوده است، از این رو با تشکیل ستاد بازآفرینی شهری، نوسازی ٢٧٠٠محله با مشخصات بافت فرسوده (ریزدانگی،معابر کم عرض و تاب آوری پایین مساکن)در دستور کار قرار گرفت.
نوزدهم بهمن ماه سال گذشته هم با حضور حسن روحانی در یکی از جلسات ستاد بازآفرینی شهری طرح ملی «بازآفرینی شهری امید» به طور همزمان در استان های کشورمان آغاز شد.
این طرح یکی از پروژه های ملی کشورمان محسوب می شود که ضمن ارتقای کیفیت زندگی جمعیت ٢٠میلیون نفری ساکن در بافت فرسوده،می تواند گسترش حاشیه نشینی و پوسیدگی از درون شهرهای پفکی را مهار کند.
در این راستا یکی از موضوعات مهمی که در اجرای این پروژه ملی می تواند نقش آفرینی کند، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی های بین دستگاهی و بین مردم و دولت است که یکی از نقاط ضعف شرکت عمران و بهسازی شهری نبود این ابزار مهم برای جلب مشارکت های مردمی و بخش خصوصی و آگاهی بخشی به جامعه بود که با تصمیم مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی اصلاحاتی در ساختار شرکت برای توسعه فرهنگی و اجتماعی و همچنین گسترش ارتباطات و اطلاع رسانی انجام شد و «حبیب خراسانی» به سمت ریاست مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری منصوب شد.
در حکم این انتصاب خطاب آمده است:
با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در طول سالیان متمادی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بدینوسیله ریاست مرکز مطالعات کاربردی و ا تباطات شرکت بازآفرینی شهری به شما محول می شود. امیدوارم در راستای سیاست های دولت تدبیرو امید و راهبردهای وزارت راه و شهرسازی و برنامه های این شرکت زیر نظر اینجاب نسبت به انجام و تحقیق موارد زیر و سایر امور اقدام نمایید:
١-بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی دستگاه های مرتبط در بازآفرینی شهری مخصوصا شهرداریها و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی بارویکرد نهادینه سازی فرهنگ بازآفرینی شهری
٢-نهادسازی و تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی در محله های شهری هدف با رویکرد مشارکت پذیری و مطالبه گری شهروندان
٣-معرفی ظرفیت های توسعه ای ایجاد شده از بازآفرینی شهرها(اعم از اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی) به افکار عمومی با رویکرد اعتمادسازی و توسعه فرهنگ باز آفرینی
۴-برنامه ریزی و آموزش فراگیر برای هم راستا کردن فعالیت های فرهنگی اجتماعی کنشگران بازآفرینی شهری اعم از نهادهای مدنی،دولتی و عمومی غیر دولتی
۵-طراحی و فعالسازی نظام جامع ارتباطات و روابط عمومی سازمان با رویکرد توسعه اعتماد اجتماعی برای مشارکت حداکثری شهروندان و دستگاه های مرتبط در بازآفرینی شهری ایران
۶-تبیین نقش شهروندان در احیای هویت بافت ها با ترویج گفتمان بازآفرینی و نیز آگاهی بخشی برای تبدیل بافت های ناکارآمد به محله های زیست پذیر با اتکا به شهروندان مشارکت پذیر
٧-توسعه شبکه همکاری با نهادهای مراکز مرتبط درفرایندبازآفرینی شهری
٨-برنامه ریزی برای اطلاع رسانی و تبادل نظر و اندیشه با نهادها و شبکه های بین المللی مرتبط
٩-برنامه ریزی و اقدام برای واگذاری مناسبت ها و رویدادهای تخصصی،ملی و مذهبی
١٠-هماهنگی و همکاری در برنامه های اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه و کارگروه های تخصصی آن.
گفتنی است،خراسانی از سال۱۳۸۹تا کنون به عنوان قائم مقام مرکز روابط عمومی وزارت راه و ترابری وقت و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در این مجموعه مشغول به کار بوده است.
همچنین لازم به ذکر است، شرکت عمران و بهسازیشهری ایران با تغییر اساسنامه و تصویب آن به سازمان بازآفرینی شهری ایران تبدیل شده است.