با اجرای ۲ تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان زندان ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ستاد دیه کشور زمینه آزادی ۲۲۰۰ نفر از زندانیان واجدشرایط فراهم گردید.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندان ها، بر اساس مفاد تفاهم نامه شماره یک، مقرر گردید مبلغ چهل میلیارد تومان (شانزده میلیارد نقدا و ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات) جهت آزادی زندانیان واجد شرایط در اختیار ستاد دیه کشور قرار گیرد.

در این تفاهم نامه زمینه آزادی زندانیان با شرایط ذیل تا بدهی ۱۰۰ میلیون‌تومان فراهم‌گردید:
۱. مددجویان نوجوان کمتر از ۱۸ سال.
۲. زنان زندانی سرپرست خانواده یا بالای ۵۵ سال سن با اولویت زنان دارای ۳ فرزند و بیشتر، زنانی که همزمان همسران آن ها نیز در زندان هستند، افرادی که دارای فرزند معلول، صعب العلاج و یا ناتوان ذهنی هستند. همچنین مردان بالای ۶۰ سال، جانبازان و ایثارگران فاقد سوء پیشینه.
۳. زندانیانی که محل زندگی آنان در شهرهای کم برخوردار است.
۴. زندانیانی که صرفاً محکومیت مالی دارند و به جهت عدم امکان تودیع وثیقه، از زمان ورود به زندان به مدت بیش از شش ماه از مرخصی بهره مند نشده اند با اولویت بخشی به مددجویان دارای ۳ فرزند یا بیشتر.
۵. زندانیان دارای معلولیت جسمی و حرکتی که نگهداری ایشان در زندان همراه با سختی است.
همچنین بر اساس تفاهم نامه شماره دو ، زمینه همکاری برای آزادی بخش دیگری از زندانیان مستمند و معسر ، توسعه حمایت از خانواده های زندانیان ، مساعدت به فرزندان زندانیان در ارائه کمک های تحصیلی، مساعدت به خانواده زندانیان در تهیه جهیزیه دختران ، ایجاد کمپ ترک‌اعتیاد در زندان به صورت نمونه ، مساعدت در اجرا و برگزاری برنامه های فرهنگی ، تشکیل کارگروه برای توسعه اشتغال زندانیان و …فراهم گردید.
شایان ذکر است محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در دیدار با رئیس سازمان زندان ها با اضافه شدن مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال دیگر به مبلغ تفاهم نامه دوم برای آزادی ۱۲۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط موافقت نمود .
بنابراین دو تفاهم نامه در مجموع مبلغ ۵۱میلیارد تومان برای آزادسازی و حمایت از خانواده های زندانیان اختصاص یافت.