در پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی، روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق توانست با دریافت تندیس، عنوان برتر این جشنواره را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از گسترش نیوز، پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی صبح روز سوم دی ماه با اهدای تندیس و جوایز به روابط عمومی‌های برتر به کار خود پایان داد. این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه‌ها، روابط عمومی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه تهرانی و استانی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی (سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم امامی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی، دکتر باقریان عضو انجمن متخصصان روابط عمومی و دبیر پانزدهمین جشنواره و دکتر محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد کشور در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره و برگزیدگان آن سخنرانی کردند و در پایان با اهدای جوایز به کارشناسان برتر انتشارات روابط عمومی به کار خود پایان داد.

در این جشنواره روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق توانست با دریافت تندیس، عنوان برتر این جشنواره را به خود اختصاص دهد.