در بسیاری از مطالعات و بررسی‌های علمی صورت گرفته در زمینه روابط‌عمومی بر این موضوع تاکید شده و می‌شود که روابط‌عمومی درست می‌تواند به‌خوبی بر مورد پذیرش قرار گرفتن علم و یافته‌های علمی به‌طوری عام و دانشمندان و سازمان‌های علمی به‌طوری خاص از سوی مردم تاثیر مثبت گذاشته و آن را تسهیل نماید.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، تحقیقات در زمینه روابط عمومی و طراحی و پردازش پیام‌های بهداشتی و ریسک یکی از حوزه‌های کوچک اما همیشه مورد توجه مجلات علمی و ژورنالیسم سلامت به‌شمار می‌آمده است به‌طوری که ما به‌طوری پیوسته شاهد آن هستیم مطالب پرشماری در ارتباط با نقش روابط‌عمومی در بحث سلامت و ارتباطات سلامت‌محور و درک و فهم عمومی از علوم در جهان منتشر می‌شود که در همه آنها بر نقش محوری روابط‌عمومی در دنیای ارتباطات و سلامت تاکید بسیاری می‌شود.

متخصصان و محققان روابط‌عمومی این حوزه را به این صورت تعریف می‌کنند: “یک ارتباط دوسویه که بر درک سهامداران و ذینفعان از جمله ژورنالیست‌ها و عموم مردم نسبت به موقعیت سازمان تاکید دارد”. در حوزه‌هایی چون سلامت، پزشکی و علم نیز روابط‌عمومی را به عنوان پلی بین دانشمندان و سازمان‌های علمی و ژورنالیست‌ها در نظر می‌گیرند که داستان‌ها و روایت‌های علمی را برای عموم مردم تعریف می‌کنند.

در بسیاری از مطالعات و بررسی‌های علمی صورت گرفته در زمینه روابط‌عمومی بر این موضوع تاکید شده و می‌شود که روابط‌عمومی درست می‌تواند به‌خوبی بر مورد پذیرش قرار گرفتن علم و یافته‌های علمی به‌طوری عام و دانشمندان و سازمان‌های علمی به‌طوری خاص از سوی مردم تاثیر مثبت گذاشته و آن را تسهیل نماید و اتفاقا همین تاکید بر نقش‌آفرینی مثبت روابط‌عمومی برای سازمان‌های علمی است که باعث شده که برخی ژورنالیست‌ها نسبت به متخصصان و دست‌اندرکاران روابط‌عمومی بی‌اعتماد باشند و موضعی خصمانه و غیردوستانه در قبال آنها اتخاذ نمایند.

به‌طور کلی، روابط‌عمومی در زمینه سلامت، پزشکی و علم شامل دو حیطه می‌شود: یکی شامل روابط‌عمومی بحران می‌شود که در آن، متخصصان روابط‌عمومی در راستای پیشگیری از بحران و شرایط اضطراری و همچنین واکنش نشان دادن به آن گام برمی‌دارند که این اقدامات در ابتدا از طریق شناسایی محیطی و بررسی شرایط و سپس برنامه‌ریزی برای تسهیل و تسریع در اثرگذاری پیشرفت‌های تکنولوژیکی، سیاسی، محیطی و اجتماعی صورت می‌پذیرد.

حیطه دوم هم به رواج علم و مقبول‌سازی علم بین مردم مربوط می‌شود که در آن، متخصصان و دست اندرکاران حوزه روابط‌عمومی یک سری اطلاعات و ایده‌ها و داستان‌ها را در اختیار ژورنالیست‌ها قرار می‌دهند تا آنها بتوانند با استفاده از آنها محتوای ژورنالیستی مناسبی را به مردم عرضه نمایند.

معمولا بخش عمده‌ای از این اطلاعات و ایده‌ها در قالب انتشار خبرها و اعلان‌ها توسط روابط‌عمومی صورت می‌پذیرد. تحقیقات نشان داده که خبررسانی روابط‌عمومی تا حد زیادی توانسته به پوشش هر چه بهتر یافته‌های علمی و پزشکی کمک کند و به همین دلیل هم هست که بسیاری از پژوهشگران هم اکنون در تلاش هستند تا در مورد راه‌ها و مسیرهایی تحقیق کنند که از طریق آنها خبرهایی که روابط‌عمومی‌ها تولید می‌کنند به مقالات و رپرتاژهای ژورنالیستی تبدیل می‌شوند.