مدیرکل ورزش و جوانان ایلام در مجمع عمومی انتخاب رییس هیات موتور سواری و اتومبلیرانی گفت از ارکان تاثیرگذار و معرفی هیات های ورزشی روابط‌عمومی قوی است.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام؛ مظفر علی شائی روز یکشنبه در مجمع عمومی انتخاب رییس هیات موتور سواری و اتومبلیرانی استان ایلام اظهار داشت: با توجه به هیجان انگیز بودن رشته موتورسواری و اتومبیل رانی این هیات باید با راه اندازی مسابقات شهری هیجانات ناشی از این رشته ها را تخلیه و مدیریت کند.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام یکی از ارکان تاثیرگذار و معرفی هیات را روابط عمومی ها عنوان کرد و گفت: هیات ها باید روابط عمومی قوی داشته باشند و با توجه به جذابیت این رشته ها می توان افراد بسیاری را جذب این رشته ها کرد.

علی شائی یادآور شد: اکثر افراد ماجراجو هستند و بیشتر به سمت رشته های جدید و هیجان آور جذب می شوند و این ظرفیت می تواند این رشته ها را بیش از پیش فعال کند.

هیات موتورسواری و اتومبیلرانی ایلام دارای ۵۰۰ عضو فعال است.