معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای از تهیه و ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از سوی وزیر اقتصاد برای رئیس محترم جمهور خبر داد/ گفتنی است، از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر ۲۵ فقره گزارش بدهی‌ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه و سالانه تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارائه شده است.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای از تهیه و ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی مربوط به  سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از سوی وزیر اقتصاد برای رئیس محترم جمهور خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه می خوانیم:
در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‎‎‎‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رییس جمهور محترم ارسال شده است.
به منظور احصا و گزارش ارقام بدهی ها و مطالبات بخش عمومی و در اجرای حکم ماده مذکور از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر ۲۵ فقره گزارش بدهی‌ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه و سالانه برای مراجع قانونی ذیربط توسط مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه  و به مراجع قانونی ذیربط ارسال گردیده است. شایان ذکر است از سال ۱۳۹۵ تاکنون در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۵ معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور وزارت اقتصاد بیش از ۱۲۳هزار فقره، گزارش از بیش از ۳۵۰۰ نقطه گزارشگری (دستگاه اجرایی) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) دریافت شده که مبنای تهیه گزارش‌های مجموعه دولت و شرکتهای دولتی بوده است.