طرح استفاده از تکنولوژی های نوین برای ارتقا سلامت با استقرار اکوسیستم دیجیتال سلامت در بستر سیستم ارجاع با همکاری مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرایی می شود.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی دانشگاه، در نشستی که عصر دوشنبه هشتم دی ماه ۱۳۹۹ با حضور رییس دانشگاه و دبیر اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرکل، معاون و رییس اداره ژنتیک دفتر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت و کارشناسان شرکت دانش بنیان متولی این طرح برگزار شد، مقرر شد با حمایت وزارت بهداشت، طرح اکو سیستم دیجیتال سلامت با موضوع بیماری های ژنتیکی به صورت پایلوت، با همکاری اتاق فکر در دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرایی شود.
دکتر جلیل کوهپایه زاده؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در این جلسه، با اعلام موافقت و حمایت دانشگاه از اجرای این طرح تصریح کرد: توجه به حوزه فناوری از اهداف کلیدی دانشگاه ایران است و این دانشگاه از سال ۹۶ حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم را آغاز و اقدامات خوبی در ایجاد مرکز رشد، مرکز شتابدهی دانشگاه، شرکت های دانش بنیان، پارک فناوری، تشکیل هسته ها و شرکت های فناور  و برگزاری رویدادهای حوزه سلامت انجام داده است.
وی تاکید کرد: اگر امروز در موضوعات فناورانه سرمایه گذاری نکنیم، باید در سال های آتی هزینه های بیشتری بپردازیم.
دکتر افشین استوار مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت هم در این نشست، طرح راه اندازی بستر اکوسیستم دیجیتال سلامت از طریق اجرای برنامه های ژنتیک اجتماعی دفتر مدیریت غیر واگیر را به عنوان یک الگو برای تعمیم به سایر برنامه های سلامت دانست و افزود: کمک به نظام ارجاع، هوشمند سازی تعاملات بین بخش های موجود در نظام سلامت و ارائه خدمات در این بستر برای ارتقای کیفیت خدمات در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی، تامین شرایط استفاده از ظرفیت های مردمی مانند خود مراقبتی و دیگر مراقبتی با تسهیل تعاملات و ارتباطات بین مردم و دستگاه ارایه خدمت، تعریف چالش ها در بحران و پیش بینی راه حل ها در بستر اکوسیستم دیجیتال؛ از اهداف اجرای این طرح است.
در این جلسه کارشناسان شرکت دانش بنیان جزییات اجرای طرح راه اندازی بستر اکوسیستم دیجیتال سلامت را تشریح کردند.
گفتنی است در حالی که بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، بیش از ۸۰ درصد مرگ و میرها در کشور به علت بیماری های غیرواگیر رخ می دهد، اشکال در فرآیندهای ارائه خدمات مهمترین چالش حوزه سلامت در مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانهای کشور است، به طوری که ساختار سنتی، غیر ارجاعی و سازمان نیافته ارایه خدمت، وجود برنامه های متعدد و موازی، پراکندگی منابع و مدیریت آن در نظام سلامت، نقص جدی مشارکت مردم در مدیریت سلامت خود، ارتقا به موقع کیفیت خدمات و نقایص مدیریت در بحران؛ مهمترین چالشهای ارائه خدمت در نظام سلامت در کشور محسوب می شوند.