شاهین ملک زاده در جلسه رابطین روابط‌عمومی شهرستان ها با اعلام این مطلب گفت : در ماه های اخیر شاهد اضافه شدن شاخص های روابط عمومی به ارزیابی های شهرستان ها بودیم که گام مهمی در انعکاس فعالیت های بخش های مختلف خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، شاهین ملک زاده در جلسه رابطین روابط عمومی شهرستان ها با اعلام این مطلب گفت: در ماه های اخیر شاهد اضافه شدن شاخص های روابط عمومی به ارزیابی های شهرستان ها بودیم که گام مهمی در انعکاس فعالیت های بخش های مختلف خواهد بود.

شاهین ملک زاده رئیس روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه اصفهان در این جلسه که با حضور عوامل اجرایی و رابطین روابط عمومی در شهرستان ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ ضمن تشکر از همراهی و همدلی رابطین روابط عمومی شهرستان ها،اظهار کرد : رابطین روابط عمومی وظیفه‌ی ایجاد وجهه و تصویر مناسب برای سازمان را بر عهده دارند و هنر آنها ایجاد ذهنیت مثبت از سازمان در بین مردم، آگاه‌سازی جامعه از فعالیت‌های درون سازمان و ارتقاء برند در اذهان عمومی است.

وی افزود: انعکاس فعالیتهای فنی و توسعه ای صورت گرفته در سطح شهرستان ها به همراه مستند سازی تصویری توسط رابطین روابط عمومی می تواند عامل موثری در راستای آگاهی بخشی جامعه نسبت به زحمات و تلاشهای کارکنان شهرستان ها باشد.

گفتنی است در این نشست صمیمی کارشناسان روابط عمومی استان و رابطین شهرستان ها به بحث و تبادل نظر در راستای شاخص ها و فعالیتهای روابط عمومی پرداختند.