سرپرست روابط عمومی استانداری یزد گفت: روابط عمومی ها در دوره های اخیر با چالش ریاکاری، دروغ پراکنی و بلوف زنی که زخمی بر پیکر روابط عمومی است، روبرو هستند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از ایرنا، صالحی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: روابط عمومی با این نگاه، نیمی از وظیفه خود را نمی بیند و فقط با برجسته کردن خوبی ها، به طور صرف در قبال مدیریت سازمان متبوع خود به ریاکاری می پردازد.

وی، از رسانه ها به عنوان ترمز این چالش خطرناک نام برد و ادامه داد: رسانه ها در مقابل تسری و توسعه این زخم به بخش های دیگر ایستادگی و از بروز آن جلوگیری می کند.

این فعال رسانه ای با بیان اینکه گاهی مواقع ریشه تقابل بین روابط عمومی ها و رسانه ها به همین موضوع باز می گردد، اضافه کرد: روابط عمومی که نمی تواند و نمی خواهد چالش ها را مشاهده و بیان کند از عملکرد رسانه منعکس کننده این مشکلات آشفته و ناراحت می شود.

مدیرداری و فاصله گیری روابط عمومی ها از مردم

سرپرست روابط عمومی استانداری یزد در ادامه تصریح کرد: معتقد است اغلب روابط عمومی ها در برهه کنونی با فاصله گرفتن از مردم، مدیردار شدند و مردم داری را به فراموشی سپرده اند.

صالحی با بیان اینکه در سالهای اخیر فعالیت مطابق میل مدیر بالادستی جایگزین نگاه حرفه ای در روابط عمومی ها شده است، افزود: همزمانی تغییر رویکرد و نوع فعالیت این نهاد به خصوص در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه با تغییر مدیر دستگاه، نشان از مدیردار بودن روابط عمومی هاست.

وی تصریح کرد: باید جایگاه مردم و رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی به عنوان دغدغه بیش از پیش مدنظر روابط عمومی ها قرار گیرد.

صالحی که اسفند ۱۳۹۶ عهده دار سرپرستی روابط عمومی استانداری یزد شد، ادامه داد: از روز نخست فعالیت، ۶ جامعه درون سازمانی و برون سازمانی شامل روابط عمومی دستگاه های مختلف استان، رسانه ها، مردم، کارکنان بخش های مختلف استانداری، کارکنان روابط عمومی و مدیریت ارشد را در نظر گرفت که تاکنون کمترین زمان را صرف مدیریت ارشد کرده است.

از بین رفتن اعتماد، آسیب جدی در روابط عمومی و رسانه

این مسئول تصریح کرد: از بین رفتن عنصر اعتماد آسیبی است که رسانه ها و روابط عمومی ها را به شدت تهدید می کند.

صالحی با بیان اینکه مراجعان به دستگاه ها برای طرح انتقادهای خود به روابط عمومی پناه می آورند، افزود: عنصر اعتماد عمومی در حال از بین رفتن است و در صورت تداوم این روند سرمایه اصلی روابط عمومی از بین خواهد رفت.

سرپرست روابط عمومی استانداری یزد تصریح کرد: همکاری با خبرنگاران دارای کارت شناسایی که برای تهیه خبر، مصاحبه و گزارش به استانداری مراجعه می کنند جزو وظایف این مجموعه است و در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.

صالحی، صداقت، ادب و انصاف را سه عنصر گم شده در روابط عمومی، رسانه و حتی جامعه دانست و تصریح کرد: باید به این مسائل با نگاهی عمقی توجه شود.

وی اضافه کرد: روابط عمومی استانداری تسهیل کننده روند اطلاع رسانی در استان است و بر این اساس در هفته های اخیر نشست های خبری مدیران چند دستگاه در استان با پیگیری استانداری برگزار شد.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی استان یزد خاطر نشان کرد: خانه مطبوعات با قوام ترین تشکل مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما هم از آن حمایت خواهیم کرد.

صالحی با بیان اینکه این شورا جنبه مشورتی دارد، افزود: مسائل رسانه ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان رفع می شود.