باحکم تورج فرهادی شهردار منطقه ۶ تهران، ابوذر ترابیان نوین به جای محمد حسین پناهی به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی منطقه معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، سرپرست اداره روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران معرفی شد. باحکم تورج فرهادی شهردار منطقه ۶ تهران، ابوذر ترابیان نوین به جای محمد حسین پناهی به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی منطقه معرفی شد.

بر این اساس پناهی که مدت ۱۱ سال عنوان مدیر روابط عمومی در مناطق مختلف شهرداری تهران فعالیت کرده بود، سرپرست امور اداری منطقه شش شد.