از عدالت عزت پور، مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، بعنوان نفر برتر مسابقه کتابخوانی با موضوع روابط عمومی حرفه ای و بالنده توسط مشاور استاندار و مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل تجلیل بعمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، از عدالت عزت پور، مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، بعنوان نفر برتر مسابقه کتابخوانی با موضوع روابط عمومی حرفه ای و بالنده توسط مشاور استاندار و مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل تجلیل بعمل آمد.

این مسابقه ویژه مسئولان و کارکنان روابط عمومی دستگاههای اجرایی و فرمانداری های تابع استان اردبیل که از سوی این دفتر و با همکاری روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی در مهر ماه امسال برگزار گردید و عدالت عزت پور مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل به عنوان نفر برتر این مسابقه تجلیل گردید.