با حکم معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرامرز شعاع حسینی به سمت «مدیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت» منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از مهر، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، فرامرز شعاع حسینی را به سمت «مدیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

با توجه به پیشینه و تجارب ارزشمند جناب عالی، بدین وسیله به سمت «مدیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت» در سال ۹۹ منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده بهینه از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی، در انجام وظایف محوله موفق باشید.