در راستای برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران و برنامه راه ابلاغی از سوی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، ممیزی انرژی در نه ساختمان منطقه۲۱ با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار اداره محیط زیست معاونت خدمات شهری ورودی غربی پایتخت قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، مهدی صباغ زاده معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با بیان اینکه ممیزی انرژی نتیجه مستقیمی بر کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در سرانه های مصرفی خواهد داشت، گفت: ممیزی انرژی مجموعه ای از اقدامات برای تعیین وضعیت موجود مصرف انرژی سازمان و گلوگاه های مصرف انرژی در جهت برآورد پتانسیل های صرفه جویی در مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی راهکارهای بهبود کارایی انرژی است.
وی افزود: این مهم با هدف تعیین مصرف انرژی خط مبنای ساختمان ها و به کمیت درآوردن مصارف، تشخیص الگوهای اجرایی و عملیات کاری مورد استفاده در ساختمان ها، شناخت وضعیت ساختمان ها، تاسیسات، فرایندها، خطوط تولید، واحدهای جانبی و تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده، تعیین فرصت های صرفه جویی در مصرف انرژی و تهیه روش های اجرایی اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی، تعیین مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و برآورد میزان هزینه ها و سرمایه گذاری اولیه جهت بهبود کارایی انرژی و تعیین دوره های بازگشت سرمایه در ساختمان های تحت بررسی می باشد.
صباغ زاده یادآور شد: از این رو درراستای نیل به اهداف ذکر شده، لیست تجهیزات مصرف کننده بارز انرژی ساختمان های تحت پوشش منطقه۲۱ تهیه می گردد و اندازه گیری هایی در زمینه شدت نور، پارامترهای آسایش (دما و رطوبت) و پارامتر حرارت سنجیده می شود و درنهایت با استفاده از داده های به دست آمده تحلیل بار گرمایشی و سرمایشی سالانه ساختمان ها و مدلسازی نرم افزاری ساختمان ها با نرم افزار Design Builder انجام می شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: خروجی به دست آمده بیانگر راهکارهای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی و اقتصادی بر اساس استاندارد ISO 50002:2014 می باشد؛ همچنین رده انرژی (برچسب انرژی) ساختمان ها براساس استاندارد تعیین می شود.
لازم به ذکر است؛ ممیزی انرژی در ساختمان های اصلی منطقه۲۱ شامل ساختمان مرکزی، شماره دو، نواحی سه گانه، پایگاه و ستاد ویژه مدیریت بحران، معاونت ترافیک، مرکز مدیریت پسماند و واحد موتوری سنگین انجام خواهد گرفت.