کاپیتان زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری طی حکمی محمد حسن ذیبخش را به سمت مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب نمود.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از نصر، ارتباط ویژه و مستمر با رسانه‌های گروهی، تحکیم ارتباط دو سویه فی‌مابین روابط عمومی‌های ارکان صنعت هوانوردی، حضور فعال و مستمر در شبکه‌های اجتماعی و پاسخ گویی به نظرات و پیشنهادات و … از جمله اهداف تعریف شده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه روابط عمومی می‌باشد.