یک گزارش رسانه ای یکی از موثرترین راه های تهیه اطلاعات برای رسانه های پخش است و اگر در روابط‌عمومی کار کنید می دانید که این گزارشات اغلب دستمایه کارگزاران روابط‌عمومی است. در واقع روابط‌عمومی‌ها بیش از هر چیز به گزارش های رسانه ای می اندیشند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، یک گزارش رسانه ای یکی از موثرترین راه های تهیه اطلاعات برای رسانه های پخش است و اگر در روابط عمومی کار کنید می دانید که این گزارشات اغلب دستمایه کارگزاران روابط‌عمومی است. در واقع روابط‌عمومی‌ها بیش از هر چیز به گزارش های رسانه ای می اندیشند.

یک گزارش رسانه ای می تواند به شما برای انتقال اخبار خود به تعداد قابل توجهی از خبرنگاران کلیدی کمک کن و همچنین می تواند به پوشش رسانه ای در نشریات مختلف ختم شود.

پیش از تهیه پیش نویس یک گزارش رسانه ای، زمانی را برای فکر در باب نشریاتی که می خواهید آن گزارش را برای‌شان ارسال کنید، صرف نمایید. هدف کلی شما برای ارسال یک گزارش مطبوعاتی انتقال پیام به مخاطبان هدف است و این بدین معناست که شما بایستی یک فهرست رسانه ای از نشریات متناسب با رده کاری تان ایجاد کنید. برای مثال، یک کسب و کار در صنعت گردشگری به احتمال زیاد هدفش انتقال اطلاعات و اخبار سفر به مخاطبان است.

مهمترین بخش پیش نویس گزارش رسانه ای کسب اطمینان از ارزش های خبری می باشد. گزارش ها بایستی اخباری باشند که دارای ویژگی های جذابیت، تازگی و مرتبط بودن برای خبرنگاری باشند که می خواهد آن را منتشر کند.

در این یادداشت به برخی رویدادها و مناسبت های ویژه که یک گزارش خبری می تواند در مورد آن تهیه شود اشاره می شود:

• ارائه یک محصول جدید

ارائه یک محصول جدید، از قبیل کتاب الکترونیکی خبری جذاب و تازه است که برای صنعت هدف و نشریات مناسب می باشد.

• انتصاب کارکنان جدید

ارسال گزارش خبری در باب تازه های کسب و کار شما راهی عالی برای انتشار رسانه ای گسترده در نشریات است. مطمئن شوید که گزارش های مطبوعاتی خود را به سرعت اطلاع رسانی می کنید.

• اظهار نظر در باب روندهای فعلی در صنعت از طریق پیمایش

اجرای یک پیمایش راهی فوق العاده برای دریافت پالیسیتی و ارائه کسب و کار به عنوان یک منبع باارزش اطلاعات و افزایش اعتبار به شمار می رود. انتخاب قالب برای پیمایشی که موضوعیت دارد و در پیوند با کسب و کارتان می باشد شما را در مقابل نیش و کنایه های روزنامه نگاران حفظ خواهد کرد. بعد از دریافت نتایج، نتایج جذاب و جالب را از پیمایش بیرون کشیده و در گزارش رسانه ای خود بر آنها تمرکز کنید.

• دریافت یک جایزه

گزارش رسانه ای پس از دریافت جایزه کسب و کار، راهی فوق العاده برای مخاطبان هدف است. چراکه آنها در این حالت شما را در جایگاه رهبری و پیشرو صنعت را مشاهده کنند.

• پیروزهای در مناقصات

نشریات صنعتی اغلب گزارش های خبری را در باب پیروزهای شرکت ها در مناقصات و ارتباطات آنها را با متشریان بزرگ‌شان درج می کنند. برای مثال، اگر کسب و کار شما در یک مناقصه از رقبا پیشی گرفته است می توانید گزارش رسانه ای مرتبط با آن را تهیه کرده و برای نشریات مرتبط ارسال کنید.

• نقاط عطف کسب و کار و دستاوردها

وقتی کسب و کار شما یک سالگرد یا نقطه عطفی را در پیش رو دارد می تواند گزارش رسانه ای با این موضوع بنویسید. این کار راهی است که می توانید ضمن آن دستاوردها و عملکردهای خود را در دوره زمانی مشخص نشان دهید.

خبرنگاران هر روز صدها گزارش مطبوعاتی دریافت می کنند؛ باید کاری کنید که مهم به نظر برسید و این کار باعث می شود که برجسته شوید. به دقت درباره چیزی که تحت عنوان گزارش رسانه ای می نویسید باشید و همیشه در آن قلاب هایی قرار دهید که خبرنگاران توجه خبرنگاران را به خود جلب کند.