طی حکمی از سوی محمدعلی شجاعی، محمد رضا اعیان فرد مدیر کل جدید دفتر استاندار و روابط‌عمومی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به طی حکمی از سوی محمدعلی شجاعی، محمد رضا اعیان فرد مدیر کل جدید دفتر استاندار و روابط عمومی منصوب شد.

گفتنی است اعیان فرد پیش از این سرپرست حوزه استاندار خراسان شمالی، بخشدار مرکزی شهرستان لنجان استان اصفهان بوده است.