استاندار تهران با اشاره به اینکه استان تهران پیشگام اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون برنامه ششم می شود از توسعه فضای کسب و کار در روستاهای استان تهران بر مبنای اسناد توسعه ای خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران اظهار داشت: کارهای ارزشمندی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در روستاها انجام شده که بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم و ماده ۲۷ بوده مبنی بر اینکه اسناد توسعه ای روستاها بر اساس قابلیت ها و توانمندی ها شکل بگیرد.

وی افزود: بر اساس سند توسعه ای، ارزش ها و فضای کسب و کار روستاها مشخص می شود که به صورت پایلوت یک شهرستان در نظر گرفته شده و می تواند برای سایر شهرستان ها انجام شود، ضمن اینکه الگویی برای کشور جهت تحقق بخشی ماده ۲۷ باشد.

استاتدار تهران همچنین خاطرنشان کرد: توجه به روستاها اولویت دارد و در این راستا استان تهران با توجه به ظرفیت های موجود در روستاها پیگیر اسناد توسعه ای می باشد.