طی حکمی از سوی سید موسی خادمی استاندار لرستان، بهرام رشیدنیا به عنوان مدیرکل اطلاع رسانی و امور بین الملل استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، رشیدی نیا از جمله مدیرانی است که در سنوات گذشته نیز در این مسئولیت قرار داشته و با توجه تجربه کاری کافی انتظار می رود پل ارتباطی و تعاملی مناسبی بین اهالی خبر و استانداری ایجاد نماید.