مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دنبال اظهارات جناب آقای سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه «فوتبال برتر»شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و طرح ادعاهایی درخصوص دخالت مدیران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور مربوط به تیم فوتبال ذوب آهن نکات ذیل خاطرنشان می شود:

۱٫ نکته اول؛ توجه و احترام به نظرات تخصصی وکارشناسی در همه زیر مجموعه های وزارت متبوع، همواره محور اصلی و در صدر سیاست های کاری بوده و تنها نقش این وزارتخانه در امور زیرمجموعه خود، نقش حمایتی و تسهیل گری است بر همین اساس، هرگونه ادعای دخالت،توصیه و سفارش از سوی وزیر محترم، معاونین و مدیران در امور مربوط به تیم فوتبال ذوب آهن صحیح نیست و تکذیب می شود.

۲٫ نکته دوم؛ ضروری است نماینده محترم مدارک،مستندات و شواهد مبنی بر ادعاهای مطرح شده را در اسرع وقت و از طریق برنامه مذکور ارائه نماید.