طی حکمی از سوی محمود طاهری نیا شهردار هندیجان، هادی بحرکانی به سمت سرپرست روابط شهرداری هندیجان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، با حکم شهردار هندیجان سرپرست جدید روابط عمومی شهرداری هندیجان منصوب شد. طی حکمی از سوی محمود طاهری نیا شهردار هندیجان، هادی بحرکانی به سمت سرپرست روابط شهرداری هندیجان منصوب شد.

در متن حکم شهردار هندیجان آمده است:

برادر هادی بحرکانی با سلام

به موجب این ابلاغ شما از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب میشوید. امید است با اتکاء به خداوند منان و با رعایت مقررات قانونی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

محمود طاهری نیا شهردار هندیجان