مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی استان کردستان، از برگزاری نشست روابط عمومی ها و سنجش افکار عمومی (ضرورت ها، مسئولیت ها و راهبردها) به همت مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی استان کردستان و با همکاری استانداری کردستان، شرکت توزیع نیروی برق و روابط عمومی شرکت مخابرات در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از ایسنا، مهدی ورمزیار اظهار کرد: نقش افکارسنجی در فعالیت های مربوط به روابط عمومی سازمان ها و ادارات، معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی استان کردستان، بحث و گفت و گو و تبادل نظر و همچنین پاسخگویی به سوالات و نظرات شرکت کنندگان که غالبا مسئولین روابط عمومی ادارات و سازمان ها هستند از جمله اهداف برگزاری این نشست تخصصی است.

وی با اشاره به ضرورت انجام این طرح افزود: با توجه به اینکه روابط عمومی دارای سه نقش اساسی اطلاع یابی، پردازش اطلاعات و اطلاع رسانی است، لذا روابط عمومی بدون اطـلاع یـابی و افکار سنجی به عنوان یک ضرورت و اصل غیرقابل انکار برای تحقق آن، قادر به ایفای نقش های بعدی نیست.

به گفته مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی استان کردستان، یکی از مهمترین اقدامات روابط عمومی توجه به افکار عمومی جامعه است چرا که روابط عمومی حلقه میان سازمان و قشرهای مردم و مخاطبین تلقی می شود که با شناخت نیازها، مسائل و پیچیدگی های موجود در سازمان خود می تواند با انتخاب موضوع صحیح و با اتصال به یک مرکز نظر سنجی قوی و کسب آگاهی های لازم در سازمان خود و پخته تر کردن محورها با متخصصین مراکز نظر سنجی و انجام آن در تمام زمینه های کاری در بخش های اداری، اجرایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی به یک ابزار کاربردی دست یافته و نتایج مربوط به هر قسمت را به مسئول مربوطه جهت بهبود اوضاع اطلاع دهد.

وی در رابطه با نحوه اجرای این نشست تخصصی اعلام کرد: نشست به صورت یک روزه در سامانه فضای مجازی امجد جهاددانشگاهی به آدرس http://amjad.jde.ir/kd در قالب وبینار برگزار می شود که از سه نفر از اساتید حوزه روابط عمومی و افکار سنجی دعوت به عمل می آید و هر کدام در مورد یک محور مرتبط با بحث سخنرانی خواهند کرد و شرکت کنندگان هم می توانند سئوالات و نظرات خود را مطرح کنند.

ورمزیار، شیوه های شناخت افکار عمومی، مخاطب شناسی_ هویت برند و روابط عمومی، سنجش افکار عمومی ابزارها و روش ها را سه محور اصلی این نشست تخصصی اعلام کرد.

مدیر اجرایی مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی استان کردستان عنوان کرد: این برنامه با مشارکت روابط عمومی استانداری، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان و شرکت مخابرات استان کردستان برگزار خواهد شد.