در اینجا مهمترین عناصر هر بیانیه مطبوعاتی آورده شده است. همواره اطمینان حاصل نمایید که این موارد را به حساب آورده و تضمین می نمایید با بیانیه خود به موفقیت دست خواهید یافت:

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، در اینجا مهمترین عناصر هر بیانیه مطبوعاتی آورده شده است. همواره اطمینان حاصل نمایید که این موارد را به حساب آورده و تضمین می نمایید با بیانیه خود به موفقیت دست خواهید یافت:

۱٫) تیتر: تیتر مهمترین عنصر یک بیانیه مطبوعاتی است.

۲٫) پاراگراف پیش گفتار: پاراگراف پیشگفتار تقریبا کل گزارش را ارزیابی می نماید و به سوالاتی چون، “چه کسی”، “چه چیزی”، “چه زمانی”، “کجا”، “چگونه” پاسخ می دهد. وظیفه شما آن است که مطمئن شوید آن را تنها در دو (و گاهی سه) جمله انجام می دهید. هر چه جملات کمتر باشد کوتاه تر بهتر است. باقی بیانیه ها باید را پاسخ به “چراها” تمرکز نمایند و در خصوص اطلاعات تاییدی بیشتر ارایه شده برای گزارش تان شرح دهند.

۳٫) حقایق/ آمار: چنانچه برخی حقایق، آمار، درصدها و یا نکاتی را به حساب آورید، شانس موفقیت بسیار بیشتری در بیانیه مطبوعاتی خود خواهید داشت. این موارد عناصری هستند که به “ارزش خبری” بیانیه شما می افزاید. حقایق/ آمار را به عنوان بخش اصلی بیانیه در نظر بگیرید.

۴٫) نقل قول: با توجه به اینکه گزارش شما در مورد چیست، می توانید اطمینان حاصل کنید که نقل قولی از یک مقام سازمان یا نقل قول از یک فرد شخص ثالث همچون مخاطب و یا تحلیلگر صنعت را در آن بگنجانید.

۵٫) الگو (متن استاندارد): الگو یک پاراگراف معرفی است (که اغلب در هر یک از بیانیه های شما مشابه می باشد) که اطلاعات سوابق اندکی (همچون نام، زمان تاسیس شدن، کاری که سازمان شما انجام می دهد، آدرس وب و شماره تلفن) را در خصوص شرکت شما شرح می دهد. الگو مشابه تمبر شخصی شما روی بیانیه مطبوعاتی می باشد.

منبع: کتاب “روابط عمومی نوشتاری و تکنیک‌‌های رسانه‌ای