در نظر است با همکاری اساتید، پژوهشگران، اصحاب رسانه و نهادهای متولی محرومیت زدایی، در سلسله نشست های "رسانه و محرومیت زدایی" به بررسی و تبیین نقش رسانه ها در محرومیت زدایی و آبادانی ایران اسلامی پرداخته شود.

این رویداد علمی بستر مناسبی برای انتشار یافته های علمی، ارائه راهکارهای کاربردی، انتقال تجربیات و تقویت همکاری های مشترک بین نهادهای مذکور به ویژه گروه های جهادی و سایر تشکل های مردم نهاد با رسانه ها می باشد.

💠 اهداف نشست ها:

۱- تبیین نقش رسانه ها در محرومیت زدایی؛

۲- تبیین بایدها و نبایدهای انعکاس محرومیت در رسانه ها؛

۳- ارزیابی میزان و کیفیت همکاری رسانه ها با نهادهای محرومیت زدایی؛

۴- شناسایی راهکارهای تقویت همکاری رسانه ها با نهادهای مذکور به ویژه گروه های #جهادی و سایر سازمان های مردم نهاد؛

۵- معرفی و ارزیابی مدل های موفق فعالیتهای رسانه ای برای محرومیت زدایی؛

💠 ساختار اجرایی:

به منظور سیاست گذاری، هدایت و ارزیابی مستمر نشست ها، کارگروه علمی با حضور تعدادی از اساتید، پژوهشگران و مدیران بخش های پژوهشی نهادهای همکار تشکیل می شود. مدیریت این کارگروه بر عهده دبیر علمی نشست ها می باشد.

دبیر علمی: آقای دکتر عباس اسدی
دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی

دبیر اجرایی: آقای عبداله دارایی
دانشجو دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

💠 نحوه مشارکت اساتید و پژوهشگران:

به منظور تحقق عدالت و ایجاد فرصت برای محققان جوان، پیش از برگزاری نشست ها (هر فصل یک نشست برگزار می شود) از طریق فراخوان عمومی، از صاحبان فکر و اندیشه دعوت می گردد تا در این رویداد علمی مشارکت نمایند.

از اساتید و پژوهشگران گرامی دعوت می گردد تا مقالات یا گزارش پژوهش های خود را در موضوع نشست اول، حداکثر تا پایان خرداد ماه ۹۷ به دبیرخانه نشست ارسال نمایند.
📧 sun_s@jahadiha.ir
🆔 @sun_s1

💠 مزایای مشارکت در نشست:

۱- چاپ چکیده مقالات پذیرفته شده در نشریات معتبر علمی و سالنامه نشستها؛

۲- اعطای گواهی به شرکت کنندگان؛

و از همه مهمتر مشارکت علمی در آبادانی کشور عزیزمان “ایران اسلامی”