طی مراسمی «حسین جعفر بگلو » بعنوان مسئول روابط عمومی و فرشاد گلشاهی بعنوان مسئول آموزشهای فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران معارفه شدند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، با حضور احد جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، معاونین حوزه های ستادی و همکاران واحد آموزش و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسه معارفه مسئول روابط عمومی و مسئول آموزشهای فرهنگی هنری در دفتر مدیرکل برگزار شد.

جاودانی در این نشست جدیت، اخلاق مداری و تعاملات مناسب را از جمله ویژگیهای روابط عمومی دانست و به نقش و جایگاه حساس و مسئولیت سنگین این واحد در مجموعه فعالیتهای اداره کل اشاره نمود .

وی در ادامه تعامل با وزارت متبوع، اصحاب رسانه، خبرنگاران، همکاران اداری و مجموعه ها و ارگانهای خارج از سازمان را به منظور انعکاس اخبار و فعالیتهای این اداره کل، از جمله فعالیتهای اصلی در حیطه روابط عمومی برشمرد.

جاودانی همچنین به جایگاه حساس و مسئولیت خطیر در حوزه آموزش های فرهنگی هنری پرداخت و خواستار نظارت و کارشناسی های دقیق تر بر نحوه فعالیت مراکز مختلف فرهنگی هنری به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این مراسم از زحمات و فعالیتهای «حسین کشاورزیان » در حوزه  روابط عمومی و حسین جعفر بگلو در حوزه آموزشهای فرهنگی و هنری تقدیر و تشکر کرد.