معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم و فناوری استان اردبیل، اولین رویداد مجازی کشوری-دانشجویی مساله پردازی و کارآفرینی کروناستاپ را در اسفندماه سال جاری برگزار می کند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت دانشجویی فرهنگی، این رویداد در ۷ محور شامل: مسائل روانی عاطفی کرونا، ابعاد اجتماعی اقتصادی کرونا، خانواده و سبک زندگی، رسانه و آموزش مجازی، بیماریابی، رهگیری و مراقبت سلامت در منزل، نقش دارو و غذا در سیستم ایمنی کرونا و سالمندان و گروه های پرخطر، از ۲۰ تا ۲۲ اسفند ۹۹ برگزار خواهد شد.
علاقه مندان تا ۵ اسفند ۹۹ مهلت دارند. همچنین مهلت ارسال اثر تا ۱۵ اسفندماه تعیین شده است.
توضیح اینکه، به برگزیدگان این رویداد علمی مجازی، جوایز نقدی ارزشمندی اهدا خواهد شد.