مسوول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، گفت: روابط عمومی این استان با کسب ۹۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز به عنوان استان نخست در بین استان های گروه (۲) کشور درحوزه اخبار برگزیده شده است.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از ایسنا، الهام عبداللهی اظهار کرد:حوزه روابط عمومی این اداره کل، در زمینه ارسال اخبار و کیفیت اطلاع رسانی در سه ماهه سوم سال جاری با تهیه و تولید ۱۴۱ خبر در ردیف استان برتر قرار گرفت.

وی گفت: در این مدت فعالیت خبری هر استان، در دو حوزه ارزیابی عملکرد اخبار و زیر پورتال مورد بررسی قرار گرفت و استان ایلام با کسب ۹۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز به عنوان استان نخست در حوزه اخبار برگزیده شده است.

مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با بیان اینکه روابط عمومی این اداره کل در سه ماهه دوم سال جاری نیز موفق به کسب رتبه اول در بخش اخبار شده بود، گفت: این ارزیابی ها به منظور بهبود فعالیت خبری حوزه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتخاذ شیوه یکسان در ارایه مطالب به مخاطبان از سوی مرکز روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین الملل در دوره های مشخص و معین زمانی انجام می شود.