آدرس زیر پورتال خزانه داری كل كشور به GeneralTreasury.mefa.ir تغییر كرد

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه ای، از تغییر آدرس زیرپورتال خزانه داری کل کشور به GeneralTreasury.mefa.ir خبر داد.
این تغییر، پیرو ابلاغ ساختار سازمانی جدید خزانه داری کل کشور، رخ داده است. بنا بر این گزارش، هم اکنون پورتال خزانه داری کل کشور به آدرس GeneralTreasury.mefa.ir در دسترس است.