سومین رویداد گراف دی ۱۰ اسفند ماه سال‌جاری به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و با بررسی تجربیات «مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان» برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، سومین رویداد گراف دی ۱۰ اسفند ماه سال‌جاری به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و با بررسی تجربیات «مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان» برگزار خواهد شد.

به گزارش شارا به نقل از «ایران» مسئولیت اجتماعی شرکت نه ‌تنها در میان جامعه و ذینفعان نسبت به برند شرکت آگاهی ایجاد می‌کند، بلکه تصویری مثبت از آن را در اذهان پدید می‌آورد و از یک‌سو عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر جدی قرار داده و آن را بهبود بخشیده و از سوی دیگر، به تقویت ذینفعان و در شکلی فراگیرتر به حفظ و تقویت جامعه می‌انجامد.

در این راستا، شرکت‌های پیشرو نیز همواره به اهمیت ارتباط میان برند یا علامت تجاری خود با مسئولیت اجتماعی شرکت واقف‌ بوده و معتقدند که سرمایه‌گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، برخلاف پندار برخی، اقدامی هزینه‌بر نیست. بلکه، اقدامی مبتنی بر مدیریت استراتژیک، در جهت ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت و کمک به توسعه جامعه است.

بر همین راستا و با توجه به اهمیت و جایگاه این موضوع، سومین گردهمایی روابط عمومی های اکوسیستم فناوری و نوآوری (گراف‌دی) که با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های بانکی، فناوری، ارتباطی و استارتاپی با هدف انتقال تجربه و تعامل برگزار می‌شود به موضوع «مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان» اختصاص داده شده است.لازم به ذکر است که گراف‌دی رویدادی در حوزه روابط ‌عمومی است که در نظر دارد گروهی از کارشناسان و فعالان این حوزه را گردهم جمع آورد و زمینه‌ای را برای ایجاد ارتباط پایدار و عمیق میان آنها فراهم کند.