مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان از کسب مقام نخست روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان در سه ماهه سوم سال جاری در ارزیابی خبری روابط عمومی های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، محمد جوروند با بیان اینکه انتشار اخبار به شکلی هدفمند و یکپارچه از سوی روابط عمومی ‌های یک سازمان یا نهاد در انسجام ‌بخشیدن به ‌نظام اطلاع‌ رسانی کمک زیادی می کند، گفت: این مهم مردم را از ماهیت فعالیت‌های انجام شده در یک‌ نهاد و سازمان، آگاه می‌کند.

وی افزود: نحوه ارزیابی عملکرد خبری در بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور بدین گونه است که در فرآیند این ارزیابی ۲۰ خبر از هر اداره کل انتخاب و مؤلفه‌هایی همچون تیتر خبر، لید خبر، مشروح خبر و عکس آن به تفکیک مورد بررسی و امتیازدهی قرارمی گیرد.

جوروند خاطرنشان کرد: در این ارزیابی روابط عمومی این اداره کل توانست با ۹۴ امتیاز در سه ماهه سوم سال جاری مانند سه ماهه دوم،رتبه نخست را در بین روابط عمومی های فرهنگ و ارشاد اسلامی کل کشور کسب کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان با بیان اینکه بدون شک این موفقیت بدون همراهی، تعامل و مشارکت همکاران در روابط عمومی این اداره کل محقق نمی شد، گفت: بدین وسیله ضمن تقدیر از زحمات تمامی همکاران، امیدواریم با تعامل هرچه بیشتر، همدلی و همراهی یکایک شما بزرگواران در انجام رسالت خطیر روابط عمومی،‌ آموزش و اطلاع رسانی بیش از پیش موفق عمل کنیم.