پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی (تحلیلی و خبری) هنر هشتم با دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، آغاز به کار کرد.

در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۷، هیأت نظارت بر مطبوعات با تقاضای صدور مجوز پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم با شماره مجوز ۸۱۸۰۵ موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی (تحلیلی و خبری) هنر هشتم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر محمدرضا حقیقی به صورت تخصصی در زمینه روابط عمومی و ارتباطات فعالیت کرده و محتوای آن با روش تحلیلی و خبری در قالب سایت http://pra8.ir انتشار پیدا می کند.

هنر هشتم بستر و مأمن مناسبی جهت انتشار اخبار، تحلیل ها و یادداشت های تخصصی اساتید دانشگاه، مدیران ارشد روابط عمومی، کارشناسان و دانشجویان رشته های روابط عمومی، ارتباطات و بازاریابی است.

هنر هشتم همچنین با برخورداری از دانش، تخصص و مشاوره شورای سیاستگذاری پایگاه اطلاع رسانی نسبت به انتقال اخبار، دیدگاه ها و نظرات طیف های مختلف فعال در عرصه روابط عمومی و ارتباطات، می کوشد به عنوان یک پایگاه خبری مورد وثوق، گویای مطالب شما باشد و از این رو امیدواریم امکان ایجاد شده را به عنوان یک فرصت قلمداد کرده و با عضویت در بانک جامع اطلاعات روابط عمومی، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.