فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد با اهدا لوح به مسئول روابط عمومی آبفا گناباد از همکاری وی در برگزاری نهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی تقدیرکرد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از پرتال خبری و روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، فرماندار ورئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد با اهدا لوح به مسئول روابط عمومی آبفا گناباد از همکاری وی باکتابخانه های عمومی شهرستان گناباد در برگزاری نهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی تقدیرکرد.

هادی حیدری نیا، مدیر امورآب و فاضلاب گناباد بااعلام این خبرگفت: با توجه به استقبال مردم گناباد ازاین جشنواره و کسب رتبه برتر دراستان، فرماندارگناباد با اهدا لوح ازهمکاری حسین قلی زاده مسئول روابط عمومی و نماینده این امور در نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد تقدیر کرد.