کارگاه آموزشی خوداظهاری دومین جایزه مسئولیت اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، این کارگاه با حضور نماینده شرکت های حاضر در دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و در راستای چگونگی خوداظهاری و ارائه مستندات لازم با سخنرانی دکتر محمد صفری معاون مرکز توسعه سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.

در ادامه خانم احمدی فرد از دبیرخانه دائمی جایزه، به ارائه نحوه تکمیل فرم های خوداظهاری طبق استانداردهای موجود پرداخت.

در پایان نیز دکتر ابراهیم جعفریانی از اعضای کمیته داوران به سؤالات حضار پاسخ داد.

شایان ذکر است، در این جلسه از اولین قسمت انیمیشن آموزش مسئولیت اجتماعی به نام «ماش» توسط تایماز سید مصطفایی، دبیر جایزه مسئولیت اجتماعی رونمایی شد.