در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز 1404 در زمینه هوش تجاری، شرکت دانش بنیان مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا و مرکز فابا اقدام به برگزاری دومین دوره کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری می کنند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، هدف اصلی از این پروژه مشترک، توسعه بیشتر دانش هوش تجاری در کشور و فرصتی برای گردهمایی متخصصین دانشگاهی، فعالان حوزه صنعت، مدیران و کلیه علاقه مندان در این حوزه عنوان شده است، که با بهره گیری از آن می توان ضمن معرفی این فناوری ضروری بر سازمان ها و مدبران ، زمینه ای برای آغاز همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت شود.